Handledarutbildning

Om du vill övningsköra privat så behöver du en handledare. Ansvaret under övningskörandet ligger hos handledaren som om han/hon vore föraren.

Handledningskriterier

Det finns två till tre kriterier beroende på fordonstyp för att bli en godkänd handledare:

  • Att du har fyllt 24
  • Att under de senaste 10 åren ha minst 5 år av ett EES-stat utfärdat körkort för den specifika fordons typen.
  • Att du och de personer du ska handleda har gått introduktionsutbildningen.

Det sista kriteriet är bara applicerat om du ska handleda B-körkort.
Privat övningskörning introduktionsutbildning för B-körkort

För att få handleda privat övningskörning för B-körkort ska både handledaren och elev ha genomgått introduktionsutbildning. Introduktionsutbildningen kan ske vid olika tillfällen för handledare och elev men det optimala är att man går utbildningen tillsammans. Utbildningen är giltigt i fem år.

Utbildningen tar ungefär tre timmar och är uppdelad i tre segment:

  • Innehållet och målen med körkortsutbildningen och regler för övningskörning.
  • Hur man strukturerar och planerar övningskörning.
  • Faktorer som är viktiga för trafiksäkerheten.

Det ingår övningskörningsskylt, backspegel och syntest.

Bil4